c S
Ocena ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT 14.10.2021 Vlada je na dopisni seji dne, 13. 10. 2021 sprejela odgovor na pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 in Zakona o nalezljivih boleznih.

Vlada meni, da je pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v skladu s testom sorazmernosti najmilejša oblika posega v ustavne pravice posameznikov za ohranjanje delovanja gospodarstva in družbenega življenja ob upoštevanju nevarnosti širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Testiranje in cepljenje proti nalezljivi bolezni COVID-19 sta široko dostopna, odlok pa določa začasni ukrep izvajanja pogoja PCT. V primeru nenadzorovanega širjenja okužb je mogoče pričakovati prekomerne obremenitve zdravstvenega sistema, kar bi povzročilo težave ne le pri oskrbi pacientov obolelih s COVID-19 temveč tudi pacientov z nujnimi ali težkimi bolezenskimi stanji. Vlada je pri oblikovanju ukrepa PCT in izdaji odloka delovala v skladu z načeli pravne države, upoštevala načelo delitve oblasti, zasledovala izvajanje pozitivnopravnih obveznosti iz 51. člena ustave ter kot izvršilna veja oblasti ob upoštevanju mnenj strokovne svetovalne skupine z zasledovanjem načela sorazmernosti izdala ukrepe, ki poleg upoštevanja higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, bistveno pripomorejo k zajezitvi širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, odpiranju družbe in delovanju gospodarstva. Vlada glede na predhodne argumente predlaga ustavnemu sodišču naj pobude U-I-194/21, U-I-205/21, U-I-306/21 in U-I-486/21 kot neutemeljene zavrne.


Vir: Ministrstvo za zdravje, 13. 10. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.