c S
Prenehanje izvajanja storitve LEI 13.10.2021 AJPES bo prenehal z dodeljevanjem in obnavljanjem LEI kod na podlagi sporazuma z GLEIF.

Kode bodo 20. oktobra 2021 prenesene v upravljanje h KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. LEI koda še vedno ostaja prepoznaven in zanesljiv globalni identifikator.

Seznam akreditiranih izdajateljev


Vir: AJPES, 12. 10. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.