Konvencija bo nasledila veljavni Sporazum med SFRJ in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, ki ga je Slovenija nasledila z Aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko. Objavljena je bila v Ur.l. RS št. 162/2021 in velja od 23.10.2021.

Pravica do obdavčitve v državi izplačevalca ostaja pri 5 % za upravičenega lastnika z najmanj 25 % deležem oziroma v drugih primerih pri 15 %, novost pa je pri obdavčitvi obresti, kjer bo pravica do 5 % pripadla tudi državi izplačevalca (razen naštetih izjem).


Vir: Inštitut za računovodsrvo, 11. 10. 2021