c S
Pojasnilo FURS: Okoljska dajatev – spremembe dokumentov (3) 12.10.2021 Finančna uprava RS je izdala spremembe v več dokumentih, ki obravnavajo različne okoliske dajatve (podrobnejši opis).

11. oktobra je FURS na spletni strani objavila spremembe naslednjih dokumentov (podrobnejši opis):

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih;

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin;

- Okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum.


Vir: FURS, 11. 10. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.