c S
Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 23.09.2021 Vlada je na dopisni seji, 22. septembra določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022.

Vlada je aprila 2021 sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem pridobivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 določajo pravne podlage, ki bodo omogočile učinkovito porabo evropskih sredstev.

Cilj novele zakona je torej zagotoviti ustrezne pravne podlage za učinkovito porabo evropskih sredstev za projekte, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost. Načrt predvideva koriščenje okoli 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe in projekte, ki so izvedljivi do konca leta 2026.


Vir: Ministrstvo za finance, 22. 9. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.