c S
Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah 06.09.2021 FURS obvešča, da se za obdobja od 1. 1. 2017 dalje rezidentski status z uporabo t. i. prelomnih pravil iz 4. člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja in drugega odstavka 7. člena Zakona o dohodnini, ZDoh-2 lahko ugotavlja tako v samem ugotovitvenem postopku določitve rezidentstva na podlagi določb ZDoh-2, kot tudi v postopku uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi v povezavi s konkretnim dohodkom oziroma v postopku skupnega dogovora.

Podrobnejše informacije v zvezi s tem so dostopne v podrobnejšem opisu: 

- Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPo-2 in po mednarodnih pogodbah ( poglavje 1.2, 3., 3.1 in 3.2).Vir: FURS, 2. 9. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.