c S
Pojasnilo FURS: Obdavčitev vodnih plovil 05.07.2021

FURS je izdal spremembo dokumenta: Obdavčitev vodnih plovil, z dopolnitvijo odgovora na 4. vprašanje, glede sporočanja sprememb pri prodaji plovila.


DAVEK NA VODNA PLOVILA IN DODATNI DAVEK OD PLOVIL

05. 07. 2021

Obdavčitev vodnih plovil

sprememba dokumenta


***

Več na povezavi: Obdavčitev vodnih plovil, 2. izdaja, julij 2021


_________

Dopolnjeno


Vprašanje 4: Prodal sem plovilo, kam in kako sporočim spremembe?

Davčni zavezanec mora v roku tridesetih dni od datuma nastale spremembe davčnemu organu prijaviti vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se spremeni davčna obveznost po zakonu.

Podatke in spremembe podatkov se sporoča na obrazcu »prijava podatkov o vodnem plovilu«, ki je objavljen na FURS spletni strani.

V kolikor zavezanec davčnemu organu ne sporoči sprememb v zgoraj navedenem roku, lahko po prejemu odločbe o odmeri davka, s katero se ne strinja, vloži pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, in sicer pri organu, ki je odmerno odločbo izdal, kar je navedeno tudi v pravnem pouku na sami odmerni odločbi.

 

Vir: FURS, 05. 07. 2021

 

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.