c S
Pojasnilo FURS: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila 06.07.2021

Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila z dodanim odgovorom na 14. vprašanje.

DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA

05. 07. 2021


Obdavčitev z davkom na dediščine in darila

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Obdavčitev z davkom na dediščine in darila, 4. izdaja, julij 2021

_________

Dopolnjeno

Vprašanje 14: Kakšen bo izračun davka na dediščine za dediča, ki deduje nepremičnino v vrednosti 85.000,00 eur, skupaj z dvema drugima dedičema, po enakih deležih? Pri tem gre v primeru vseh dedičev za osebe, ki so z zapustnikom v razmerju II. dednega reda. V odmernem postopku stroškov, dolgov in bremen dediči niso uveljavljali.

Osnova za davek je vrednost podedovanega premoženja v času nastanka davčne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje ta davek oz. vrednost »čiste zapuščine«. Vrednost premoženja se ugotavlja kot tržna vrednost tega premoženja (npr. primerljiva tržna vrednost nepremičnine). Če se davčni zavezanec s tako ugotovljeno vrednostjo ne strinja, ima možnost, da za predmetno premoženje predloži cenitev. V konkretnem primeru bo vrednost čiste zapuščine 85.000,00 eur.

Davčne stopnje so določene v ZDDD, in sicer progresivno, glede na sorodstveno razmerje do zapustnika ter glede na vrednost podedovanega premoženja. Dediči, ki so z zapustnikom v razmerju II. dednega reda, zapadejo pod obdavčitev po točki a) 8. člena ZDDD, kar prikazuje naslednja tabela:

Od vrednosti €

Znaša davek:

nad

do

 

%

 

 

10.000

   

5

   

10.000

50.000

500

+

6

nad

10.000

50.000

100.000

2.900

+

7

nad

50.000

100.000

200.000

6.400

+

8

nad

100.000

200.000

300.000

14.400

+

10

nad

200.000

300.000

400.000

24.400

+

12

nad

300.000

400.000

 

36.400

+

14

nad

400.000

               


Posamezni dedič bo tako podedoval 1/3 vrednosti nepremičnine, torej 28.333,33 eur od celotne vrednoti v višini 85.000,00 eur. Glede na zgornjo tabelo, bo davek na dediščino za  posameznega dediča izračunan po naslednji formuli:

500,00 eur + ((28.333,33 eur – 10.000,00 eur) x 16 %) = 3.433,33 eur

Posamezni dedič v konkretnem primeru bo tako plačal 3.433,33 eur davka na prejeto dediščino (nepremičnino).Vir: FURS, 05. 07. 2021Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.