c S
Carinjenje hitrih pošiljk majhne vrednosti do 150 EUR po 1. 7. 2021 01.07.2021 V skladu z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455, ki spreminja Direktivo 2006/112/EC (DDV direktiva) in Direktivo 2009/132/EC (DDV uvozne oprostitve), se 1. 7. 2021 odpravlja oprostitev plačila DDV za uvoz pošiljk majhne vrednosti do 22 EUR iz tretjih držav.

Za te pošiljke se bo po tem datumu obračunal  DDV, ki se pobira ob uvozu. Spremenjena davčna zakonodaja uvaja tudi posebne ureditve za poenostavitev obračunavanja DDV preko sistema VEM. Več informacij o posebnih ureditvah je na voljo na spletni strani FURS.

Sprememba davčne zakonodaje ne vpliva na carinske oprostitve, ki jih ureja Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009, z dne 16. novembra 2009, o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (v nadaljevanju: uredba o oprostitvah; UL L 324, 10. 12. 2009). Tu še vedno velja oprostitev plačila carine za blago v vrednosti do 150 EUR.

Glede na zgoraj navedene spremembe, se bo po tem datumu lahko za hitre pošiljke v vrednosti do 150 EUR, ki jih prevažajo hitri prevozniki, obračunal DDV v okviru dveh posebnih ureditev.

Uvozna ureditev (IOSS) omogoča obračun DDV preko vložitve obračuna za DDV v državi članici identifikacije. Za uporabo te ureditve mora pošiljatelj/dobavitelj (davčni zavezanec) predhodno prijavljen v uvozno ureditev IOSS in razpolagati s posebno evidenčno številko za uporabo te ureditve. Ureditev lahko uporablja vsak davčni zavezanec, ki prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženo blago. DDV se v tem primeru v okviru carinske deklaracije ne obračuna.

Posebna ureditev pri uvozu, omogoča  obračun DDV v skladu z dovoljenjem za odlog plačila zneska dajatev, preko vložitve mesečnega poročila carinskemu organu (lahko tudi v obliki carinske deklaracije). Ta ureditev se v skladu s členom 221/4 IU lahko uporabi samo v primeru, ko je Slovenija država članica, v kateri se odpremljanje ali prevoz blaga konča (država uvoza in država potrošnje mora biti Slovenija). Za uporabo te ureditve mora deklarant razpolagati z dovoljenjem za odlog plačila zneska dajatev.

Možnosti sproščanja hitrih pošiljk v prosti promet v prehodnem obdobju do 1. 10. 2021 (uvedba SIAIS2)

1. Uporaba uvozne ureditve (IOSS) z uporabo dovoljenja za vpis v evidence deklaranta.

Za uporabo te ureditve mora hitri prevoznik razpolagati z dovoljenjem za vpis v evidence deklaranta.

Postopek:

V ICS1 se kot najava hitre pošiljke (kot obvestilo o vpisu v evidence deklaranta) pošlje sporočilo IE315, ki med drugim vsebuje naslednje podatke:

- oznako C715 za identifikacijsko številko za uporabo uvozne ureditve in v polje »Priloge« dodano IOSS številko. Na podlagi poslanega sporočila se preveri veljavnost IOSS številke,
- oznako C07 za primer pošiljke zanemarljive vrednosti in
- oznako F48 za uvoz v okviru uvozne ureditve.

V nadaljevanju postopek poteka, kot je opredeljeno v navodilu, ki ureja carinjenje hitrih pošiljk in navodilom, ki ureja carinjenje blaga v primeru, ko je vložena elektronska deklaracija.

Po poteku obračunskega obdobja se v skladu z določbami dovoljenja za vpis v evidence deklaranta  v SIAIS vloži dopolnilna deklaracija tipa Z, ki med drugim vsebuje naslednje podatke:

- drugo podpolje polja 37: oznaka postopka C07 za oprostitev carine;
- polje 8: v primeru fizične osebe, se lahko vpišeta samo naziv in naslov uvoznika;
- polje 44: oznaka  C715 za identifikacijsko številko za uporabo uvozne ureditve in  IOSS številka;
- polje 47: ostane prazno, ker se obračun DDV opravi preko vložitve obračuna v sistem OSS v državi registracije in
- polje 40:  se kot predhodni postopek poleg vpisa v evidence pod oznako CLE vpiše tudi MRN VSD iz ICS.

2. Uporaba posebne ureditve pri uvozu z uporabo dovoljenja za vpis v evidence deklaranta.

Za uporabo te ureditve mora hitri prevoznik razpolagati z dovoljenjem za: 

- odlog plačila zneska dajatev in
- vpis v evidence deklaranta.

Postopek:

V ICS1 se kot najava hitre pošiljke (kot obvestilo o vpisu v evidence deklaranta) pošlje sporočilo IE315, ki med drugim vsebuje naslednje podatke:

- oznako C07 za primer pošiljke zanemarljive vrednosti in
- oznako F49 za uvoz v okviru posebne ureditve pri uvozu.

V nadaljevanju postopek poteka, kot je opredeljeno v navodilu, ki ureja carinjenje hitrih pošiljk in navodilom, ki ureja carinjenje blaga v primeru, ko je vložena elektronska deklaracija.

Po poteku obračunskega obdobja se v skladu z določbami dovoljenja za vpis v evidence deklaranta  v SIAIS vloži dopolnilna deklaracija tipa Z, ki med drugim vsebuje naslednje podatke:

- drugo podpolje polja 37: oznaka postopka C07 za oprostitev carine;
- polje 8: v primeru fizične osebe, se lahko vpišeta samo naziv in naslov uvoznika;
- polje 44: F49 za uvoz v okviru posebne ureditve pri uvozu;
- polje 47: obračunana dajatev oznake B00 (DDV);
- polje 40 dopolnilne deklaracije: se kot predhodni postopek poleg vpisa v evidence pod oznako CLE vpiše tudi MRN VSD iz ICS.

3. Vložitev standardne deklaracije v sistem SIAIS in uporabe uvozne ureditve (IOSS).

V tem primeru se v SIAIS se vloži standardna deklaracija s polnim naborom podatkov, ki med drugim vsebuje naslednje podatke:  

- drugo podpolje polja 37: oznaka postopka C07 za oprostitev carine;
- polje 8: v primeru fizične osebe, se lahko vpišeta samo naziv in naslov uvoznika;
- polje 44: oznaka C715 za identifikacijsko številko za uporabo uvozne ureditve in IOSS številka;
- polje 47: ostane prazno, ker se obračun DDV opravi preko vložitve obračuna v sistem OSS v državi registracije.

4. Vložitev standardne deklaracije v sistem SIAIS in uporaba posebne ureditve pri uvozu.

Za uporabo te ureditve mora hitri prevoznik razpolagati z dovoljenjem za odlog plačila zneska dajatev.

V tem primeru se v SIAIS  vloži standardna deklaracija s polnim naborom podatkov, ki med drugim vsebuje naslednje podatke:  

- drugo podpolje polja 37: oznaka postopka C07 za oprostitev carine;
- polje 8: v primeru fizične osebe se lahko vpišeta samo naziv in naslov uvoznika;
- polje 44: F49 za uvoz v okviru posebne ureditve pri uvozu;
- polje 47: obračunana dajatev oznake B00 (DDV).

Plačilo dajatev v tem primeru poteka v skladu z dovoljenjem za odlog plačila zneska dajatev.

Pošiljke, ki jih fizične osebe pošiljajo fizičnim osebam

Pošiljke v vrednosti do 45 EUR, ki jih fizična oseba pošilja drugi fizični osebi in so v skladu s členom 27 uredbe o oprostitvah in členom 51/1/7 ZDDV-1, oproščene plačila carine in DDV, se sproščajo v prosti promet enako kot pred 1. 7. 2021.


Vir: FURS, 28. 6. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.