c S
Iztekajo se ugodnosti na področju plačevanja davkov in prispevkov 28.06.2021 Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija vlagajo vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti v skladu z interventno zakonodajo.

Še vedno pa lahko v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi zakona o davčnem postopku.

Zadnji dan junija prenehata veljati določbi sedmega protikoronskega zakona iz lanskega decembra, s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil zakona o davčnem postopku o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti.

Na podlagi teh določb je lahko Finančna uprava RS (Furs) zavezancem, ki so se zaradi epidemije covida-19 soočili z izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov, za največ dve leti dovolila odlog plačila davka ali prispevkov oz. jim dovolila plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih. Enako velja za tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Poleg milejših pogojev za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila obveznosti Finančni upravi RS (Furs) na podlagi protikoronske zakonodaje velja tudi neobračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila.

V skladu s temi določbami so na Fursu do 21. junija prejeli 14.157 vlog in odobrili odlog plačila obveznosti v skupni višini 26,9 milijona evrov. Za obveznosti v skupnem znesku 173,2 milijona evrov pa so odobrili obročno plačilo.

Čeprav se ti ukrepi iztekajo, pa lahko zavezanci za davek v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še vedno zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb zakona o davčnem postopku, so še pojasnili na Fursu. Tu so sicer pogoji nekaj strožji.


Vir: STA, 27. 6. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.