c S

Nova obravnava obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD, ki so vloženi kot samoprijave in storni

02.06.2021 Od 1.6.2021 dalje se bodo obračuni DOD-DDPO in DDD-DDD, ki bodo vloženi po 55. členu ZDavP-2 (vrsta dokumenta I) in po 140.a členu ZDavP-2 (vrsta dokumenta J) ter storni (vrsta dokumenta S) ustavljali na eDavkih na statusu »čaka na kontrolo«.

Pravilnost in ustreznost dokumentov bo s strani kontrolorjev ali inšpektorjev preverjana že na eDavkih pred izvedbo procesiranja in knjiženja. Če bo obračun izpolnjeval pogoje, bo prejel nov status »Odobren«. V kolikor obračun ne bo izpolnjeval pogojev, bo zavezanec pozvan za odpravo napak. Obračun, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za samoprijavo, je na strani FURSa lahko prekvalificiran v drugo vrsto dokumenta (original ali popravek – odvisno od vrstnega reda vloženega dokumenta), pri čemer dobi nov status »Prekvalificiran«. Dokument je pa lahko tudi umaknjen iz verige dokumentov (dobi status »Umaknjen«), pri čemer se na umaknjenem dokumentu aktivira gumb za ponovno vložitev, kjer je možno napake odpraviti in dokument z odpravljenimi napakami ponovno vložiti. V primeru umaknjenega popravka dokumenta ali storna, do oddaje novega dokumenta ostane v veljavi/knjižen predhodno vloženi dokument. Za dokumente, ki bodo umaknjeni iz verige dokumentov, bodo vlagatelji dokumenta obveščeni z osebnim obvestilom Obv-DZ.

Dokler dotični obračun, ki čaka na kontrolo, na eDavkih ni obravnavan, za to obračunsko obdobje ni mogoče vložiti niti popravka niti storna tega dokumenta.


Vir: FURS, 2. 6. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.