c S
Nakazilo različnih protikorona pomoči 23.05.2021 FURS obvešča, da bo 20. maja zavezancem nakazala prvi obrok delnega povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april-junij 2021. Nakazana bodo tudi sredstva povračila izplačanega kriznega dodatka, zavezanci pa bodo prejeli tudi nakazilo povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april - junij 2021 bo danes prejelo 1021 upravičencev v skupni višini 19.148.359,85 evrov. 

Povračilo izplačanega kriznega dodatka bo prejelo 753 zavezancev v skupni višini 564.305,10 evrov.

Povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije pa bo danes prejelo 7502 zavezancev v skupni višini 4.175.282,29 evrov.

Podrobnejše vsebinske informacije o omenjenih ukrepih so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS v poglavju »Protikorona ukrepi«.


Vir: FURS, 21. 5. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.