c S

Sprememba: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju

14.05.2021 FURS je dopolnil dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju z vprašanjem 36.c, glede oprostitve plačila ZDDV-1 v primeru izdaje COVID-19 potrdil (o rezultatu testiranja, o cepljenju in o prebolevnosti COVID-19), ki se na željo pacienta natisnejo iz državnega registra CRPP - Centralni register podatkov o pacientu.

36.c Ali je izdaja COVID-19 potrdil (o rezultatu testiranja, o cepljenju in o prebolevnosti COVID-19), ki se na željo pacienta natisnejo iz državnega registra CRPP - Centralni register podatkov o pacientu, oproščena na podlagi 42. člena ZDDV-1, brez pravice do odbitka DDV oziroma ali so te storitve lahko oproščene plačila DDV s pravico do odbitka DDV po 47. členu ZIUPOPDVE? Nameni uporabe potrdil, ki jih naročajo pacienti, so različni - potrebujejo jih za prehod meje, za delodajalca, za vstop v določene prostore ipd.

Javni zavodi in drugi izvajalci zdravstvenih storitev pri izdaji potrdil ravnajo različno, vključno pri zaračunavanju plačil za izdajo potrdil. Potrdila se izda ob opravljeni zdravstveni storitvi ali se izda pozneje, pri tem je bilo lahko potrdilo izdano že ob opravljeni zdravstveni storitvi in osebe želijo ponovno izdajo ali pa potrdilo ob opravljeni zdravstveni storitvi ni bilo izdano in ga osebe naročajo naknadno. Potrdila o isti zdravstveni storitvi se izdajo tudi večkrat. Ker se lahko izdajajo tudi iz centralnega registra, lahko potrdilo izda tudi drugi izvajalec zdravstvenih storitev itd.

Oprostitev plačila DDV na podlagi drugega odstavka 47. člena ZIUPOPDVE se ne nanaša na storitve, ki so s cepivi in in vitro medicinskimi pripomočki le posredno povezane. To pomeni, da izdaja navedenih potrdil ni oproščena plačila DDV po 47. členu ZIUPOPDVE.

Upravičenost do oprostitve plačila DDV po ZDDV-1 se presoja po 1. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 in je povezana z namenom zdravstvene storitve (varovanja in ohranjanja zdravja ter zdravljenja), ki je bila opravljena pred izdajo potrdila. Izdaja potrdila o rezultatih testiranja na COVID 19, cepljenju zoper COVID 19 ter o prebolevnosti COVID 19 so oproščena plačila DDV, kadar je izdaja potrdila posledica predhodno opravljenih zdravstvenih storitev (testiranja, cepljenja, pregleda) in so te zdravstvene storitve pred izdajo potrdila opravljene z namenom varovanja in ohranjanja zdravja ter zdravljenja. Namen, za katerega bo oseba kasneje uporabila potrdilo (za prehod meje, za delodajalca, za vstop v določene prostore itd), ne vpliva na upravičenost do oprostitev plačila DDV, prav tako ni pomembno, ali potrdilo izda ista oseba iz 1. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, ki je opravila zdravstveno storitev.


Vir: FURS, 14. 5. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.