c S
Pojasnilo FURS: Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2) 13.05.2021 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2).

E- CARINA

12. 05. 2021

Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2)

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Prenovljen slovenski avtomatiziran uvozni sistem (SIAIS2), 5. izdaja, maj 2021


___________

Spremenjeno:

Spremembe v dokumentu »Katalog sporočil/ Šifranti SIAIS2« in sicer nekaj šifer za PE2/2 v šifrantu EUNL039 se je preselilo v PE2/3 v šifrant EUNL013, v šifrant EUNL039 je bila dodana nova šifra P0200, v šifrantu NLPOB se je zamenjal  indikator in sicer: vložnik = 1 in carinski organ po uradni dolžnosti = 0.

Vir: FURS, 12. 5. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.