c S
Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok 10.05.2021 Danes je Finančna uprava upravičencem nakazala protikorona pomoči.

Finančna uprava je mesečni temeljni dohodek nakazala 28.664 upravičencem v skupni višini 30,1 milijona evrov, verskim uslužbencem v skupni višini 4.900 evrov.

Izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa je bil nakazan 1.061 zavezancev v skupnem znesku 279,5 tisoč evrov.


Vir: FURS, 10. 5. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.