c S
Oprostitev plačila DDV pri uvozu cepiv ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov na podlagi ZIUPOPDVE 07.05.2021 Na podlagi 47. člena ZIUPOPDVE so plačila DDV oproščeni uvozi cepiv proti COVID-19, ki jih odobrijo pristojni organi v Republiki Sloveniji oziroma Evropski Uniji ter in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za COVID-19 s pridobljenim certifikatom oziroma ustrezno oznako.

Oprostitev DDV se uveljavlja  na carinski deklaraciji z vpisom oznake (3D050)(47/1/ZIUPOPDVE) v polju 44. Carinski deklaraciji se priložijo pridobljeni certifikati ali dokazila o ustrezni oznaki in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov oziroma dokazila o odobritvi cepiv. Oprostitev velja za uvoze, opravljene do vključno 31. 12. 2022.

Oprostitev na podlagi ZIUPOPDVE se nanaša samo na DDV in ne na uvozne dajatve (carino). Ne glede na oprostitev DDV na podlagi ZIUPOPDVE, je pri uvozu ob izpolnjevanju predpisanih pogojev mogoče uveljavljati oprostitev carine in DDV na podlagi Sklepa Komisije (EU) 2021/660. O uveljavljanju oprostitve po posamezni pravni podlagi (Sklep Komisije ali ZIUPOPDVE), se uvozniki oziroma deklaranti odločajo glede na značilnosti posameznega uvoza.

Vir: FURS, 7. 5. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.