c S
Cene v aprilu 2021 višje na obeh ravneh, na letni za 2,1 %, na mesečni za 1,0 % 30.04.2021 Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2021 na letni ravni višje v povprečju za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 1,0 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene električne energije.

Letna inflacija v aprilu 2,1-odstotna

Letna rast cen je bila v aprilu 2021 2,1-odstotna (v aprilu 2020 je bila −1,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,3-odstotna (v aprilu 2020 je bila 1,4-odstotna).

Cene storitev so se v enem letu v povprečju znižale za 0,7 %, cene blaga pa zvišale za 3,6 %. Najbolj, za 5,2 %, so se zvišale cene blaga dnevne porabe, cene trajnega blaga so se zvišale za 1,2 %, cene poltrajnega blaga pa za 0,2 %. 

K letni inflaciji v aprilu 2021 so največ, 1,0 odstotne točke, prispevale višje cene električne energije (za 40,4 %), ki so bile enake cenam pred razglasitvijo epidemije marca 2020. 0,8 odstotne točke so k letni inflaciji prispevali še dražji naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 30,4 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 16,9 %).

Za 0,4 odstotne točke jo je ublažila 9,2-odstotna pocenitev počitniških paketov.


Višje kot v prejšnjem mesecu predvsem cene oblačil in obutve

Cene v aprilu 2021 so bile v povprečju za 1,0 % višje kot v marcu 2021.

K mesečni inflaciji v aprilu 2021 so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene oblačil in obutve, ki so bile posledica menjave kolekcij teh izdelkov (bile so povprečno za 8,1 % višje kot v prejšnjem mesecu). 0,2 odstotne točke so prispevale višje cene iz skupine rekreacija in kultura (za 2,2 %), po 0,1 odstotne točke pa višje cene toplotne energije (za 12,8 %), nastanitvenih storitev (za 3,5 %), farmacevtskih proizvodov (za 2,7 %), gospodinjskega pohištva (za 2,1 %) in hrane (za 0,5 %).  

Na drugi strani so cenejše storitve iz skupine komunikacije (za 2,2 %) ter druge aprilske pocenitve mesečno inflacijo za po 0,1 odstotne točke znižale.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2021 2,2-odstotna (v aprilu 2020 −1,3-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,8-odstotna.

V aprilu 2021 so bile cene storitev na letni ravni v povprečju nižje za 0,1 %, cene blaga pa višje za 3,5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 5,0 %, trajno blago za 1,2 % in poltrajno blago za 0,1 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2021 1,3-odstotna (v februarju 2021 je bila 0,9-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v februarju 2021 1,3-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–2,0-odstotna), najvišja, 4,4-odstotna, pa na Poljskem; v Sloveniji je bila 0,1-odstotna.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki


Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS, 30. 4. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.