c S
Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV 16.04.2021 Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta: Spremembe zakonodaje na področju DDV, in sicer pojasnjujejo spremembe Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 58/21.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

15. 04. 2021

Spremembe zakonodaje na področju DDV


Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Spremembe zakonodaje na področju DDV, 7. izdaja, april 2021

 _________

Dopolnjeno

1.0 SPREMEMBE PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (Uradni list RS, št. 58/21)

 V Uradnem listu RS št. 58/21 je bil dne 14. 4. 2021objavljen Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik začne veljati 3. maja 2021.

Z dopolnitvijo tretjega odstavka 49. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (nova peta alineja) se v seznam izdelkov za higiensko zaščito, za katere se v skladu s 3. točko priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZDDV-1, DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 %, dodatno vključijo menstrualni higienski izdelki.

In sicer se za dobave, opravljene od vključno 3. maja 2021 dalje nižja stopnja DDV uporablja tudi za menstrualne skodelice pod tarifnima oznakama 3924 90 00 in 4014 90 00 ter higienske vložke, tampone in podobne menstrualne izdelke pod tarifnimi oznakami 9619 00 30, 9619 00 40, 9619 00 71, 9619 00 75 in 9619 00 79.

Med te izdelke se uvrstijo vsi navedeni izdelki, tako trajnostni kot za enkratno uporabo, pri čemer se za poimenovanje (razvrstitev) izdelkov na podlagi pooblastila iz prvega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 uporablja kombinirana nomenklatura carinske tarife (KN), ki med te izdelke uvršča:

- menstrualne skodelice, ki se glede na material, iz katerega so izdelane, uvrščajo pod naslednji tarifni oznaki KN:

  • 3924 90 00 – izdelane iz plastične mase (npr. silikon),
  • 4014 90 00 -  izdelane iz kavčuka;

- higienske vložke, tako za enkratno kot tudi za večkratno uporabo in tamponi, ki se glede na sestavo vpojnega materiala, uvrščajo pod naslednje tarifne oznake KN:

  • 9619 00 30   - higienski vložki in tamponi (vpojni material iz vate iz tekstilnih vlaken),
  • 9619 00 40  - higienski vložki in tamponi (vpojni material iz drugih tekstilnih materialov),
  • 9619 00 71  - higienski vložki (vpojni material iz drugih materialov – npr. celulozna vlakna),
  • 9619 00 75 – tamponi (vpojni material iz drugih materialov – npr. celulozna vlakna),
  • Ščitniki perila, ki se uvrščajo pod tarifno oznako KN 9619 00 79.

Davčni zavezanci morajo v zvezi z obveznostjo obračuna DDV v primeru dobav, za katere bo veljala nova stopnja DDV, izhajati iz trenutka nastanka obveznosti obračuna. To pomeni, da bodo za dobave zgoraj navedenih izdelkov, za katere bo nastala obveznost obračuna DDV od vključno 3. maja 2021 dalje, obračunavali DDV po nižji, 9,5 % stopnji.Vir: FURS, 15. 4. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.