c S
Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost 12.04.2021 Finančna uprava je 12. aprila 2021 objavila spremembo dokumenta: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, v katerem dodaja odgovore na vprašanja od št. 15 – 20.

DOHODEK IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI

12. 04. 2021

Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, 3. izdaja, april 2021

Vir: FURS, 12. 4. 2021

 

_________

Dopolnjeno

Vprašanje 15: Ali se za nakup sončne elektrarne oziroma vgradnjo fotovoltaičnih celic, ki so sestavni del sončne elektrarne lahko uveljavlja olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost?

Za nakup sončne elektrarne oziroma vgradnjo fotovoltaičnih celic (oprema), ki so sestavni del sončne elektrarne oziroma imajo funkcijo proizvajanja električne energije ter tako služijo neposrednemu opravljanju dejavnosti v objektu, se  prizna olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost pod pogojem, da gre za uporabo električne energije izključno za namene opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, oziroma se lahko prizna le v delu vlaganja, ki je namenjeno opravljanju osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

V primeru, da ima zavezanec registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira (SKD 35.119), ki se uvršča med dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, se za tovrstno vgradnjo oziroma nakup olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ne prizna.

Vprašanje 16: Za katera vlaganja olajšave ni možno uveljavljati?

Odgovor:
Olajšave ni možno uveljavljati za:

  • nakup zemljišč,
  • nakup ali gradnjo stavb (za stavbi se štejeta tudi silos in kozolec),
  • nakup motornih vozil (razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije),
  • vlaganje v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov, …).
Vprašanje 17: Kakšen je način priznavanja olajšave?

Odgovor: Olajšava se priznava v višini 40 % investiranja. Do leta 2019 se olajšava prizna največ do višine davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, od leta 2020 pa največ v višini 63 % davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu, glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. Neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih. Priznana olajšava znižuje samo davčno osnovo od dohodka iz osnove kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Vprašanje 18: Kdaj bom izvedel, kako je moja vloga rešena?

Odgovor: V kolikor boste obrazecvloge vložili do 5. februarja tekočega leta (npr. 2021), bo o olajšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za preteklo leto (npr. 2020), ki vam ga bo Finančna uprava Republike Slovenije poslala na dom najpozneje do 15. junija tekočega leta (npr. 2021). Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, boste lahko podali ugovor.

Vprašanje 19: Ali si lahko s testnim izračunom dohodnine, objavljenim na spletni strani FURS, pomagamo tudi tisti, ki bomo uveljavljali olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost?

Odgovor: Da, s testnim izračunom dohodnine, ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), lahko sami izračunano višino olajšave za investiranje odštejete od vaše davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (postavka 3100 – Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti).

Vprašanje 20: Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca?

Odgovor: Zavezanci lahko obrazecvlogedobijo brezplačno na vseh finančnih uradih lahko pa si ga (tudi brezplačno) natisnejo s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije. Vlogo sprejema Finančna uprava Republike Slovenije brezplačno, kar pomeni, da ni potrebno plačati nobene takse. V primeru oddaje vloge po pošti se plača strošek poštnine.Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.