c S
Marca 2021 inflacija tako na letni (0,1 %) kot na mesečni (0,3 %) ravni 31.03.2021 V marcu 2021 je bila letna inflacija 0,1-odstotna, mesečna 0,3-odstotna. Blago se je podražilo tako na letni (za 0,3 %) kot na mesečni (za 0.9 %) ravni, medtem ko so se storitve pocenile na letni (za –0,4 %) in na mesečni ravni (za –0,8 %).

Marca 2021 letna inflacija 0,1-odstotna

Letna rast cen je bila v marcu 2021 0,1-odstotna (v marcu 2020 0,5-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,6-odstotna (v marcu 2020 1,7-odstotna).

Blago se je v enem letu podražilo povprečno za 0,3 %, pri čemer se je podražilo le blago dneve porabe, in sicer za 2,2 %, cene poltrajnega in trajnega blaga pa so se v povprečju znižale, za 5,8 % oziroma za 0,3 %. Storitve so se v obdobju od marca 2020 do marca 2021 za 0,4 % pocenile.

K letni inflaciji so največ (1 odstotno točko) prispevale podražitve električne energije; ta je bila dražja za 38,7 % (pri tem je potrebno upoštevati, da se je v marcu 2020 opazneje pocenila zaradi vladnega odloka o začasnem neplačevanju prispevkov).

Za 0,6-odstotne točke so letno inflacijo ublažile pocenitve oblačil in obutve. Cene oblačil in obutve so bile namreč marca 2021 v povprečju za 8,8 % nižje kot marca 2020.

Mesečna inflacija 0,3-odstotna

Marca 2021 so bile cene v povprečju za 0,3 % višje od cen v februarju 2021.

K zvišanju cen na mesečni ravni so v marcu 2021 največ, 0,3 odstotne točke, prispevali dražji naftni derivati (cene tekočih goriv so bile za 6,1 % višje kot v februarju 2021, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 5,7 %). Za 0,2 odstotne točke so jo zvišale še višje cene oblačil in obutve (za 3,3 %). Oprema za šport se je v povprečju podražila za 14 %, kar je inflacijo zvišalo še za dodatne 0,1 odstotne točke.

Pocenitve zimskih počitniških paketov (za 9,4 %) so inflacijo ublažile za 0,3 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2021 0,1-odstotna (v marcu 2020 0,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,6-odstotna.

Cene storitev so bile v marcu 2021 v povprečju za 0,4 % višje kot v marcu 2020, cene blaga pa v povprečju za 0,1 % nižje. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 5,6 %, cene trajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, medtem ko so se cene blaga dnevne porabe zvišale za 1,3 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v februarju 2021 0,9-odstotna (v januarju 2021 je bila prav tako 0,9-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,3-odstotna (v januarju 2021 1,2-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–1,9-odstotna), najvišja pa na Poljskem (3,6-odstotna); v Sloveniji je bila –1,1-odstotna.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Vir: SURS, 31. 3. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.