c S

Pojasnilo FURS: Stopnje DDV

09.03.2021 FURS je izdal spremembo dokumenta – Stopnje DDV, v katerem je dopolnil odgovor na vprašanje glede obračunavanja DDV po nižji stopnje za storitve obnove in popravila zasebnih stanovanj.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

8. 3. 2021

Stopnje DDV

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi:  Stopnje DDV, marec 2021

Vir: FURS, 8. 3. 2021

 

_________

Dopolnjeno


2.9.2 Stopnja DDV za storitev obnove in popravila zasebnih stanovanj (1. 1. 2020)

Izvajalec mora v stanovanju zamenjati oziroma opraviti montažo filtrirne naprave.

Odgovor

Izvajalec mora v postopku davčnega nadzora dokazati upravičenost do obračuna nižje stopnje davka na dodano vrednost. S kakšnimi dokumenti in dokazili bo dokazal, pa je stvar poslovnega odnosa med investitorjem in izvajalcem storitve oziroma investitorjem in dobaviteljem blaga.

Podrobneje

Kot zasebno stanovanje se šteje tisto stanovanje oziroma stanovanjski objekt ali njemu pripadajoči del, ki ni del socialne politike, pri tem pa ni pomembno, kdo je lastnik tega stanovanja oziroma stanovanjskega objekta. Za pripadajoče dele teh stanovanj oziroma stanovanjskih objektov se štejejo pripadajoči deli kot jih določa drugi odstavek 54. člena pravilnika. (glej tretji odstavek poglavja 11)

Če so stanovanja in drugi objekti, ki so del socialne politike, sestavni del poslovnih stavb ali stanovanj, od katerih se v skladu z 11. točko Priloge I k ZDDV-1 nižja stopnja DDV ne uporablja, se nižja stopnja uporabi v pripadajočem deležu.


Če so storitve obnove in popravil stanovanj oziroma stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike, obdavčene po nižji davčni stopnji, in so ta stanovanja oziroma stanovanjski objekti del objektov, ki so del socialne politike, pripadajočega deleža ni treba izračunavati.

Če v vrednosti obnove in popravil stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov, ki niso del socialne politike, vrednost dobavljenih materialov presega 50 % celotne vrednosti opravljene storitve brez DDV, se v skladu s tretjim odstavkom 54.a člena pravilnika šteje, da gre za dobavo blaga in ne za opravljanje storitev obnove in popravil.


Tako se od storitev obnove in popravilvseh stanovanj obračunava DDV po nižji davčni stopnji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-     storitve so zaračunane neposredno investitorju,

-     gre za storitve, ki se uvrščajo pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti,

-     pri stanovanjih, ki niso del socialne politike, pa je pomembno še, da ne gre za storitve novogradnje in da vrednost dobavljenih materialov ne presega 50 % celotne vrednosti opravljene storitve brez DDV.

 

Za uvrščanje dejavnosti se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2018).

Proizvodnja naprav za filtriranje ali čiščenje tekočin se uvršča v šifro: SKD 2008 28.290. Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, kar je razvidno tudi iz evropske klasifikacije proizvodov in storitev CPA 2008, ki podrobneje deli nacionalno klasifikacijo SKD 2008 in evropsko klasifikacijo gospodarskih dejavnosti NACE Rev., CPA 2008:

28.29.12 Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočin

8421 21 00 Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje vode

8421 22 00 Naprave za filtriranje, čiščenje pijač, razen vode

8421 29 00 Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin, druge

Montaža teh filtrirnih naprav, ki niso v svojstvu stavbe, spada v šifro SKD 2008 33 200. Montaža industrijskih strojev in naprav, popravila in vzdrževanje (tudi zamenjava) pa v šifro SKD 2008 33 120 Popravila strojev in naprav, kar posledično pomeni, da se za tako storitev obračunava 22 % DDV.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.