c S

Pojasnilo FURS: Davek na motorna vozila (ZDMV-1)

12.02.2021

FURS je izdal spremembo dokumenta – Davek na motorna vozila (ZDMV-1) z dodanimi vprašanji in odgovori od 10. – 15.  

DAVEK NA MOTORNA VOZILA (DMV)

12. 2. 2021

Davek na motorna vozila (ZDMV-1)

nov dokumenta

***

Več na povezavi: Davek na motorna vozila (ZDMV-1); 2. izdaja, januar 2021

_________

Podrobneje:

Vprašanje 10: Kako ravna lastnik motornega vozila v primeru predelave iz  motornega vozila, ki ni bilo predmet DMV (in ni bilo še registrirano v RS), v motorno vozilo, ki je skladno s  4. členom ZDMV-1 predmet obdavčitve z DMV, pri čemer gre za vozilo, ki bo prvič registrirano v RS po 1. 1. 2021?

Odgovor
V primeru predelave motornega vozila, ki ni bilo predmet DMV, v motorno vozilo, ki je predmet obdavčitve z DMV in je takšno motorno vozilo prvič registrirano v RS po 1. 1. 2021, je lastnik tovrstnega vozila dolžan vložiti napoved za odmero DMV, ne glede na tip potrdila o skladnosti – SA ali SB.

Vprašanje 11: Motorno vozilo - kombi je bilo registrirano v Sloveniji pred 1. 1. 2021 (vozilo ni bilo predmet DMV, ker se ni uvrščalo v KN, navedene v DMV zakonodaji). V letu 2021 je predelano v bivalno vozilo. Ali je bivalno vozilo predmet DMV? 

Odgovor
Ne.

Vprašanje 12: Motorno vozilo - kombi je bilo pridobljeno v Slovenijo pred 1. 1. 2021 (vozilo ni bilo predmet DMV, ker se ni uvrščalo v KN, navedene v DMV zakonodaji), vendar prvič registrirano v Sloveniji po 1. 1. 2021. V letu 2021 je predelano v bivalno vozilo. Ali je bivalno vozilo predmet DMV?

Odgovor
Da.

Vprašanje 13: Za motorno vozilo je bil pred 1. 1. 2021 plačan DMV, vozilo je bilo prvič registrirano v RS pred 1. 1. 2021. V letu 2021 je predelano v vozilo, ki ni predmet DMV. Ali lahko davčni zavezanec zahteva vračilo plačanega DMV (sorazmerni del)?

Odgovor
Ne.

Vprašanje 14: Za motorno vozilo je bil pred 1. 1. 2021 plačan DMV, vozilo je bilo prvič registrirano v RS po 1. 1. 2021. V letu 2021 je predelano v vozilo, ki ni predmet DMV. Ali lahko davčni zavezanec zahteva vračilo plačanega DMV (sorazmerni del)?

Odgovor
Da.

Vprašanje 15: Kako ravna pridobitelj in proizvajalec vozil pri oddaji obračuna DMV za vozila, za katera velja oprostitev, in jih v istem davčnem obdobju dobavijo ali izvozijo v drugo državo članico?

Odgovor
DMV v skladu s 7. členom ZDMV-1 ni treba obračunati le proizvajalcem, ki pred prvo registracijo prodajo motorno vozilo neposredno za izvoz ali iznos iz Slovenije (morajo pa kljub temu voditi evidenco o teh vozilih). Za ostale zavezance obveznost obračuna davka nastane (če so izpolnjeni pogoji iz 6. člena ZDMV-1), so pa upravičeni do oprostitve plačila davka, če se ta vozila pred prvo registracijo na ozemlju Republike Slovenije izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico.

Če se izvozijo ali dobavijo v drugo državo članico v istem davčnem obdobju, kot je nastala obveznost za obračuna davka, se to izkaže na način, da se v obračunu označi pravno podlago za oprostitev, ne vpisuje pa se več zneskov »v plus in v minus«.

Podrobneje
ZDMV-1 v 6. členu določa, kdaj nastane obveznost za obračun davka na motorna vozila, na način, da taksativno našteva trenutke nastanka obveznosti za obračun davka. V 7. členu ZDMV-1 pa je izrecno urejena izjema od te obveznosti, in sicer obveznost za obračun davka na motorno vozilo ne nastane, če proizvajalec motornega vozila pred prvo registracijo proda motorno vozilo neposredno za izvoz ali iznos iz Republike Slovenije.

Več informacij v zvezi z navodilili za izpolnjevanje obračuna je objavljenih na: eDavki - Oddaja obračuna davka na motorna vozila (durs.si)

 

 Vir: FURS, 12. 2. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.