c S

Pojasnilo FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

05.02.2021 FURS je izdal spremembo dokumenta – Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, in sicer se sprememba nanaša na zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub in davčnih olajšav, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij po ZDDPOO-2, pri čemer se prizna olajšava največ v višini 63% davčne osnove.

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO)

5. 2. 2021

Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

sprememba dokumenta


***
Več na povezavi: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 8. izdaja, februar 2021


Vir: FURS, 5. 2. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.