c S
Pojasnila o pravilih DDV pri e-trgovanju 06.01.2021 FURS sporoča, da je na voljo dokument EK, ki zajema obsežna pravila in pojasnila o novih pravilih DDV na področju e-trgovanja, ki se bodo začela uporabljati 1. julija 2021.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

Davčne zavezance obveščamo, da je Evropska Komisija na svoji spletni strani objavila obsežna pravila in pojasnila glede ključnih elementov in novih pravil o DDV na podlagi Direktive Sveta (EU) 2017/2455, Direktive Sveta (EU) 2019/1995 in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2019/2026,  ki  se bodo začela uporabljati s 1. julijem 2021 in bodo vplivala na pravila o DDV v zvezi s čezmejnimi dejavnostmi e-trgovanja med podjetji in potrošniki.

Pojasnila, ki so objavljena na spletni strani Evropske Komisije GB, so sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku.


Vir: FURS, 6. 1. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.