c S
FURS: Vračilo DDV po Brexitu 28.12.2020

Za DDV, plačan do konca leta 2020, se vloge za vračilo DDV vložijo preko elektronskega portala v državi članici sedeža.

Združeno Kraljestvo (GB)

Navedeno velja tako za davčne zavezance iz ZK, ki bodo vlagali zahtevke za vračilo DDV v državo članico vračila preko elektronskega portala v svoji državi, kot za slovenske davčne zavezance, ki bodo vlagali zahtevke za vračilo DDV v ZK prek eDavkov (vloga VATR-APP). Zahtevki za vračilo DDV, zaračunan za blago/storitve do vključno 31. 12. 2020, morajo biti vloženi najkasneje do 31. 3. 2021.

Druga pravila iz Direktive o DDV in Direktive 2008/9/ES se za te zahtevke za vračilo in prejšnje zahtevke za vračilo, ki se nanašajo na obveznost plačila DDV pred koncem prehodnega obdobja, uporablja še pet let po koncu prehodnega obdobja.

Vračilo DDV, plačanega v ZK po koncu prehodnega obdobja, je možno pod pogoji in na način, ki jih bo določilo ZK.

Davčni zavezanci iz ZK, ki po koncu prehodnega obdobja želijo uveljavljati vračilo DDV, zaračunanega po 1. 1. 2021 v Sloveniji, lahko vložijo zahtevek za vračilo DDV po pogojih in na način, ki velja za davčne zavezance s sedežem v tretji državi, predpisanimi v 74.i členu ZDDV-1.

Severna Irska (XI)

Za vračilo DDV, plačanega za dobavljeno blago, se po 1. 1. 2021 uporablja EU DDV zakonodaja. Za DDV, plačan za opravljene storitve, navedeno ne velja.

Iz razloga razlikovanja med načinom predložitve zahtevka za blago in za storitve bo možno zahtevati vračilo DDV na podlagi dveh različnih sistemov in  pod različnimi pogoji:

1.  Vračila na podlagi Direktive Sveta 2008/9/EU (EU DDV sistem), če so izpolnjeni naslednjimi pogoji:

-  vlagatelj zahtevka je davčni zavezanec s sedežem v SI ali XI (SI davčni zavezanci, ki bodo vlagali zahtevke v XI, bodo le te vložili preko eDavkov (vloga VATR-APP), XI davčni zavezanci bodo vlagali zahtevke preko elektronskega portala v svoji državi),

-  vlagatelj je identificiran za namene DDV (predpona SI ali XI),

-  na računu, na podlagi katerega se zahteva vračilo, je zaračunano le blago.

2.  Vračila na podlagi 13. Direktive, če so izpolnjeni naslednjimi pogoji:

-  na računu, na podlagi katerega se zahteva vračilo DDV, je istočasno zaračunano blago in storitve,

-  na računu, na podlagi katerega se zahteva vračilo DDV, so zaračunane samo storitve.

SI davčni zavezanci, ki bodo vlagali zahtevke za vračilo DDV v skladu z 2. točko v XI, se morajo o načinu vložitve zahtevka pozanimati v XI (ta DDV ne sme biti zahtevan prek eDavkov). XI davčni zavezanci, ki bodo vlagali zahtevke v SI, le tega vložijo preko eDavkov na obrazcu DDV-VraciloNonEU ((DDV-VTD) Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi).

Davčnim zavezancem, ki poslujejo z davčnimi zavezanci iz XI, na podlagi zgoraj navedenega priporočamo, da se za istočasno dobavo blaga in storitev izda dva ločena računa, če se želi za blago uveljavljati vračilo na način in pod pogoji, določenimi z Direktivo Sveta 2008/9/EU.

Pregled možnih načinov vložitve zahtevka in posameznih primerov pravilnega postopanja v primeru vložitve zahtevka za vračilo je objavljen tudi na spletni strani Evropske komisije v vseh jezikih, pri čemer pa pojasnjujemo, da je Aneks trenutno le v angleški verziji.


Vir: FURS, 24. 12. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.