c S
Pojasnilo FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV 24.12.2020 FURS je izdal spremembo dokumenta Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, v katerem so dodali odgovor na vprašanje št. 44 glede predložitve priglasitev po 43. členu ZDDV-1 za malega davčnega zavezanca.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

23. 12. 2020

Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV; december 2020

_________

Podrobneje

Vprašanje 44: Mali davčni zavezanec in predložitev priglasitve po 43. členu ZDDV-1 (23. 12. 2020)

Odgovor

Malemu davčnemu zavezancu, ki ni oseba javnega prava in opravlja transakcije iz 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 s katerimi bo kmalu presegel limit 50.000 evrov obdavčljivega prometa, se ni treba identificirati za namene DDV samo zaradi predložitve priglasitve oprostitve DDV po 43. členu ZDDV-1. Osebe, ki niso osebe javnega prava (mali davčni zavezanci ali davčni zavezanci, identificirani za namene DDV), predložijo davčnemu organu priglasitev po 43. členu ZDDV-1 v sistemu eDavki kot lastni dokument. Informacija o tem je objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Podrobneje

Priglasitev uveljavljanja oprostitve plačila DDV za določene dejavnosti v javnem interesu (transakcije iz 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1) predložijo davčnemu organu osebe, ki niso osebe javnega prava, če je v vsakem posameznem primeru dobav izpolnjen eden ali več pogojev iz prvega odstavka 43. člena ZDDV-1. Po 43. členu ZDDV-1 identifikacijska številka za namene DDV ni določena kot pogoj za predložitev priglasitve po 43. členu ZDDV-1.

Mali davčni zavezanec, ki ni oseba javnega prava, je oproščen plačila DDV po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1 do limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih, zato tudi od zgoraj navedenih določenih dejavnosti v javnem interesu ne plačuje DDV. Ko pa s svojim poslovanjem preseže limit 50.000 evrov obdavčljivega prometa, pa je pogoj za oprostitev plačila DDV od določenih transakcij pravočasno predložena priglasitev po 43. členu ZDDV-1. Transakcije, ki so oproščene plačila DDV po 43. členu ZDDV-1 v povezavi z 42. členom ZDDV-1, se v skladu s sedmim odstavkom 94. člena ZDDV-1 ne vštevajo v obdavčljiv promet za limit 50.000 evrov. 

Vir: FURS, 23. 12. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.