c S

Oddaja obrazca KP-KD – kapitalski deleži v osebnih družbah

16.12.2020 FURS sporoča, da je na portalu eDavki nameščen obrazec KP-KD – kapitalski deleži v osebnih družbah. Oddaja obrazca KP - KD preko portala eDavki bo možna in obvezna od 1.januarja 2021 dalje.

V skladu s 340.b členom (avtomatično dajanje podatkov o naknadnih vplačilih in kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb) ZDavP-2 morajo  osebne gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, davčnemu organu dostaviti podatke o kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb - in podatke, potrebne za identifikacijo družbenika – fizične osebe oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi, in zavezanca za dajanje podatkov. Pri tem morajo v skladu s 14. členom prehodnih in končnih določb ZDavP-2M gospodarske družbe, ustanovljene pred letom 2020, poročati za vsakega družbenika – fizično osebo oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi tudi podatke o stanju pripisov kapitalskim deležem na dan 1. januar 2020.

Podatki se poročajo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto, pri čemer se podatki prvič poročajo do 31. januarja 2021 za leto 2020. Do 31. januarja 2020 se dostavijo tudi podatki o stanju pripisov kapitalskim deležem na dan 1. januaja 2020.

Podatki o kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb v osebnih gospodarskih družbah se poročajo izključno v elektronski obliki na obrazcu KP-KD, ki je Priloga 2 v Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah, preko osebnega portala eDavki.

Oddaja obrazca KP-KD – KAPITALSKI DELEŽI V OSEBNIH DRUŽBAH preko portala eDavki bo možna in obvezna od 01.01.2021 dalje.

Navodila za izpolnjevanje obrazca KP-KD – KAPITALSKI DELEŽI V OSEBNIH DRUŽBAH so vgrajena v obrazec in se odprejo s klikom na znak »?«. 

Če oddajate obrazec KP-KD – KAPITALSKI DELEŽI V OSEBNIH DRUŽBAH z uvozom XML datoteke, je shema na voljo na portalu eDavki, https://edavki.durs.si/Documents/Schemas/KP KD_1.xsd, prav tako pa tudi na portalu Beta eDavki,

https://beta.edavki.durs.si/Documents/Schemas/KP KD _1.xsd, kjer je možno tudi testiranje oddaje tega obrazca.

****
Nameščena sta še obrazca:

- Obrazec KP-NV – naknadna vplačila v gospodarske družbe
- Obrazec LICIS – Vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo


Vir: eDavki, 16. 12. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.