c S
Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja 20.11.2020 Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati 20. novembra, določa, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 19. oktobra odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena ZZVZZ le na podlagi razpoložljive dokumentacije.

Vir: FinD-INFO, 20. 11. 2020