c S
Ukrepi, ki jih prinaša sprejeti šesti protikoronski zakon - PKP6 26.11.2020 DZ je včeraj potrdil šesti protikoronski zakon, ki ga je vlada pripravila z namenom omilitve posledic drugega vala epidemije.

Delno kritje fiksnih stroškov

Novost je delno kritje fiksnih stroškov podjetij, po katerem bodo do pomoči upravičena podjetja (pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do letošnjega 1. septembra), ki so jim prihodki v zadnjih treh mesecih zaradi epidemije upadli za najmanj 30 odstotkov. S tem bodo lahko podjetja poravnala stroške, kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalnine, komunalne storitve, energija in podobno.

Subvencioniranje čakanja na delo, širši krog upravičencev in možnost za iskalce zaposlitev

Možnost subvencioniranja čakanja na delo, ki je podjetjem na voljo že od izbruha epidemije spomladi, se podaljšuje do konca januarja 2021. Od novembra bo višina nadomestila plače omejena z višino povprečne plače v državi in ne več z višino nadomestila za primer brezposelnosti. Država bo še naprej prispevala 80 odstotkov izplačanega zneska oz. lahko tudi 100 odstotkov, vendar bo v tem primeru dovoljena državna pomoč posameznemu podjetju omejena na 800.000 evrov.

Zakon širi krog upravičencev do povračila nadomestil plač za tiste zaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dela. Ukrep bo tako zdaj veljal za zaposlene, ki ne prihajajo na delo zaradi odrejene karantene, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ter tudi za enega od staršev otrok v času zaprtja vrtcev in šol.

Iskalcem zaposlitve se bo lahko ponudila primerna zaposlitev že takoj ob prijavi v evidenco brezposelnih in ne šele po treh mesecih.

Podaljšanje odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila

Kot pomoč gospodarstvu zakon predvideva tudi vnovično možnost odloga plačila davkov ali njihovega obročnega plačila, podaljšuje se možnost odloga odplačevanja posojil, jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetij pa se bo preoblikovala tako, da bo lahko banka podjetju dala posojilo v višini do 25 odstotkov njegovih prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne več le deset odstotkov.

Dodatki za delo

Zakon sega na različna področja, med pomembnimi rešitvami so v koaliciji izpostavljali še dodatke za delo v sivih in rdečih conah, bivanje starša z otrokom v bolnišnici, pokrivanje izpada prihodkov kmetom, kritje izpada prihodkov vrtcem, subvencioniranje zaščitne opreme za študente zdravstvenih in socialnih ved ter športnike, topel obrok za učence in dijake iz socialno šibkih družin ter zagotovitev informacijsko-komunikacijske tehnologije šolam.

Zamrznitev plačila najemnin za prostore, ki so v lasti države

Tistim, ki poslujejo v prostorih v lasti države ali lokalnih skupnosti, v času od razglasitve druge epidemije 19. oktobra do konca leta ne bo treba plačevati najemnin, enako velja za najemnike športnih objektov in površin v lasti države in občin.

Socialnovarstvenim zavodom bo država krila izpad prihodkov zaradi nezasedenih zmogljivosti ter stroške za najem dodatnih prostorov do konca prihodnjega leta. Izvajalcem javnega potniškega prometa pa bo država krila stroške zaščitne opreme še vse do 30. junija 2021.

Virtualne skupščine delniških družb

Delniške družbe bodo lahko na podlagi zakona organizirale skupščine v virtualni obliki, prijava dela na domu pa se za delodajalce poenostavlja.


>>  Dokument: Sprejeto besedilo PKP6

 

Vir: STA in FinD-INFO, 26. 11. 2020