c S
Sprememba v obrazcu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb 20.11.2020 14. novembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Obrazec obračuna davka od dohodkov pravih oseb (DDPO) je razširjen za novo davčno olajšavo.

Do sedaj se je pod zaporedno številko 15.14 poročalo olajšave za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Po novem pa se pod zaporedno številko 15.14 v obračunu DDPO poroča tudi olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije v skladu z 62.a členom ZIUZEOP. Po tem členu lahko davčni zavezanec uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove za celoten znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije, izplačan na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Torej se bo pod zaporedno številko 15.14 obračuna DDPO vpisalo tudi znesek teh izplačil.

Posledično se je spremenila tudi Priloga 9 k obračunu DDPO, ki je povezana s poročanjem v zaporedni številki 15.14 obračuna DDPO.

***
Več o DDPO 2020 na povezavi.


Vir: Inštitut za računovodstvo in FinD-INFO