c S
Pojasnilo glede kritja dela fiksnih stroškov za gostince 18.11.2020 Zaradi gospodarske škode, ki jo je zaradi posledic epidemije COVID-19 utrpel slovenski turizem, si MGRT že ves čas, od pojava epidemije, prizadeva pomagati vsem prizadetim znotraj te panoge.

Vendar rešitev, ki bi naslavljale vse, žal ni mogoče zajeti v en ukrep, kot je na primer Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.

Podjetja v segmentu turizma so ukrepe za pomoč gospodarstvu lahko koristila že v okviru petih interventnih protikoronskih paketov (PKP), ki jih je pripravila in sprejela Vlada Republike Slovenije. V Državnem zboru Republike Slovenije je trenutno v obravnavi že šesti protikoronski paket (PKP6), s katerim bo država še izdatneje pomagala vsem segmentom gospodarstva, ki so bili zaradi posledic epidemije najbolj prizadeti.

V predlogu PKP6 je med drugim pripravljen predlog za pomoč pri kritju dela fiksnih stroškov tistim podjetjem, ki so jim prihodki od prodaje bistveno upadli v primerjavi z lanskim letom, in sicer za več kot 40% v upravičenem obdobju. Kritje stroškov zadeva obdobje drugega vala epidemije, torej od 1. oktobra do 31. decembra 2020. Upravičeni prejemniki so podjetja iz vseh gospodarskih dejavnosti,  tudi podjetja s področja gostinstva in turizma. Več informacij o omenjenem ukrepu najdete tukaj.

Pojasnjujemo, da so v pripravi tudi že novi ukrepi za pomoč gospodarstvu, ki bodo na voljo v okviru sedmega protikoronskega paketa (PKP7). Z njihovo pomočjo bomo, ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer, še dodatno pomagali najbolj prizadetim panogam, med katere sodita tudi gostinstvo in turizem.


Vir: MGRT, 18. 11. 2020