c S
Obvestilo zavezancem glede inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 23.10.2020 Urad do izboljšanja epidemiološke situacije inšpekcijskih nadzorov na terenu ne bo opravljal, bo pa okrepil izvajanje posrednih nadzorov nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Posredni nadzor bo potekal na način, da se bo določenemu številu zavezancev iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma posredovalo v izpolnitev Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, na podlagi katerega bo izveden inšpekcijski postopek. 


Vir: UPPD, 23. 10. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.