c S

Pojasnilo FURS: Davčno potrjevanje računov – sprememba

14.10.2020 Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Davčno potrjevanje računov z ažurirano vsebino v podrobnejšem opisu in dopolnjenim pojasnilom pri 193 vprašanju.

DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV

13. 10. 2020

sprememba dokumenta.

Povezava do dokumenta: Davčno potrjevanje računov; 1. izdaja, julij 2015 – januar 2020

***

Vprašanje 193: Ali lahko naknadno spremenim podatke neposredno na izdanem in davčno potrjenem računu, brez predhodnega storniranja računa in izdaje novega? Če da, kakšna je vsebina sporočila o naknadni spremembi podatkov o računu, ki se pošlje v potrjevanje? (30. 9. 2015, 1. 1. 2018, 13. 10. 2020)

Naknadno neposredno spreminjanje vsebine računa, brez predhodnega storniranja prvotnega računa in izdaje novega, je možno le v izjemnih primerih, ko to dopuščajo računovodski in davčni predpisi. Pred takšnim spreminjanjem računa je potrebno za vsak konkreten primer predhodno ugotoviti, če je takšno spreminjanje dopustno. Praviloma gre za primere, ko so bili podatki o računu sicer že posredovani v davčno potrjevanje, vendar račun še ni bil izdan oziroma še ni bil posredovan, poslan oziroma izročen kupcu.

Dopustnost naknadnega direktnega spreminjanja podatkov na računu, brez predhodnega storniranja prvotnega računa in izdaje novega računa, je torej odvisno od posameznega konkretnega primera in okoliščin.

Splošni postopek, ko se naknadno spreminja podatke neposredno na računu, je naslednji:

V potrjevanje se pošlje celoten spremenjen račun. Finančna uprava bo v teh primerih za podatke o izdanem računu štela zadnje prejete podatke o tem računu. Iz podatkov o spremenjenem računu se po predpisanem algoritmu izračuna ZOI - s splošnem bo vrednost ZOI na spremenjenem računu drugačna od tiste na prvotnem računu. Vrednosti ZOI na prvotnem in spremenjenem računu bosta enaki le v primeru, če so podatki, iz katerih se izračunava ZOI, na spremenjenem računu enaki kot na prvotnem računu (Taxnumber, IssueDateTime, InvoiceNumber, BusinessPremiseID, ElectronicDeviceID, InvoiceAmount). Sporočilo spremembi podatkov o računu vsebuje poleg podatkov o spremenjenm računu tudi podatke o prvotnem računu, ki se spreminja - številko ter datum in čas izdaje prvotnega računa (element <fu:ReferenceInvoice>). Prav tako mora sporočilo o spremembi podatkov o računu vsebovati tudi podatek o zaporedni številki spremembe ter datumu in času spremembe: Element <fu:SpecialNotes> mora vsebovati tekst »CHSEQ#nDTYYYY-MM-DDTHH:MM:SS«, pri čemer »n« pomeni zaporedno številko naknadne spremembe računa (n=1,2,3,4,…), »YYYY-MM-DDTHH:MM:SS« pa datum in čas spremembe računa. Naveden tekst se vpisuje le v primeru naknadnega neposrednega spreminjanja podatkov na računu (brez storniranja prvotnega računa in izdaje novega).

FURS bo poslanim podatkom o spremenjenem računu dodelil novo oznako EOR. Na spremenjenem izdanem računu bosta navedeni novi oznaki ZOI in EOR.  Zavezanec mora v skladu z 38. členom ZDavP-2 hraniti podatke o izvornem računu in vseh naknadnih spremembah, zato bo moral hraniti podatke o prvem in drugem (spremenjenem) računu, torej pri podatkih o prvem računu bo hranil ZOI-1 in EOR-1, pri podatkih o spremenjenem računu pa ZOI-2 in EOR-2.

POMEMBNO: Na opisan način (brez predhodnega storniranja računa in izdaje novega računa) ni možno spreminjati podatkov o številki prvotnega računa ter datumu in času njegove izdaje. Številka prvotnega računa ter datum in čas njegove izdaje morajo ostati nespremenjeni. Podatki o številki računa ter datumu in času izdaje so namreč osnovni identifikacijski podatki o računu. Če želite spremeniti oziroma popraviti te podatke, je potrebno prvotni račun stornirati in izdati novega.

PRIMER: Izdamo in davčno potrdimo račun, ki ne vsebuje identifikacijske oznake za DDV kupca.  Sporočilo s podatki o računu je naslednje:

<fu:InvoiceRequest Id="test">

                                   <fu:Header>

                                               <fu:MessageID>662c64e4-15b7-4522-ae3f-cc4cf337d180</fu:MessageID>

                                               <fu:DateTime>2016-01-02T08:16:12</fu:DateTime>

                                   </fu:Header>

                                   <fu:Invoice>

                                               <fu:TaxNumber>99999161</fu:TaxNumber>

                                               <fu:IssueDateTime>2016-01-02T08:16:11</fu:IssueDateTime>

                                               <fu:NumberingStructure>B</fu:NumberingStructure>

                                               <fu:InvoiceIdentifier>

                                                           <fu:BusinessPremiseID>TRGOVINA1</fu:BusinessPremiseID>

                                                           <fu:ElectronicDeviceID>BLAG2</fu:ElectronicDeviceID>

                                                           <fu:InvoiceNumber>145</fu:InvoiceNumber>

                                               </fu:InvoiceIdentifier>

                                               <fu:InvoiceAmount>66.71</fu:InvoiceAmount>

                                               <fu:PaymentAmount>66.71</fu:PaymentAmount>

                                               <fu:TaxesPerSeller>

                                                           <fu:VAT>

                                                                       <fu:TaxRate>22.00</fu:TaxRate>

                                                                       <fu:TaxableAmount>23.14</fu:TaxableAmount>

                                                                       <fu:TaxAmount>5.09</fu:TaxAmount>

                                                           </fu:VAT>

                                                           <fu:VAT>

                                                                       <fu:TaxRate>9.50</fu:TaxRate>

                                                                       <fu:TaxableAmount>35.14</fu:TaxableAmount>

                                                                       <fu:TaxAmount>3.34</fu:TaxAmount>

                                                           </fu:VAT>

                                               </fu:TaxesPerSeller>

                                               <fu:OperatorTaxNumber>12345678</fu:OperatorTaxNumber>

                                               <fu:ProtectedID>3c1ee69dfda7a90cd5e2a6f4359c2d4f</fu:ProtectedID>

                                   </fu:Invoice>

</fu:InvoiceRequest>

Nato na račun dodamo podatke o kupcu in njegovo identifikacijsko oznako za DDV (npr. pred izročitvijo prvotnega računa kupcu). Dopolnjeni račun posredujemo v potrjevanje. Spremenjeni račun mora imeti enako številko računa ter enak datum in čas izdaje kot prvotni račun.

Sporočilo s podatki o spremenjenem računu mora poleg ostalih podatkov obvezno vsebovati tudi podatke o številki prvotnega računa ter datumu in času njegove izdaje (element <fu:ReferenceInvoice>) in dodatno še element <fu:SpecialNotes> s podatki o zaporedni številki spremembe prvotnega računa ter datumu in času spremembe

(<fu:SpecialNotes>CHSEQ#1DT2016-01-02T08:18:24;</fu:SpecialNotes>) – CHSEQ#1: »Change Sequence št. 1 - prva sprememba računa, izvedena dne 02.01.2016 ob 08:18:24. Sporočilo s podatki o dopolnjenem računu je naslednje:

<fu:InvoiceRequest Id="test">

                                   <fu:Header>

                                               <fu:MessageID>d8bf0d2c-439c-4c90-8e7c-86e604070b81</fu:MessageID>

                                               <fu:DateTime>2016-01-02T08:18:25</fu:DateTime>

                                   </fu:Header>

                                   <fu:Invoice>

                                               <fu:TaxNumber>99999161</fu:TaxNumber>

                                               <fu:IssueDateTime>2016-01-02T08:16:11</fu:IssueDateTime>

                                               <fu:NumberingStructure>B</fu:NumberingStructure>

                                               <fu:InvoiceIdentifier>

                                                           <fu:BusinessPremiseID>TRGOVINA1</fu:BusinessPremiseID>

                                                           <fu:ElectronicDeviceID>BLAG2</fu:ElectronicDeviceID>

                                                           <fu:InvoiceNumber>145</fu:InvoiceNumber>

                                               </fu:InvoiceIdentifier>

                                               <fu:CustomerVATNumber>SI44444444</fu:CustomerVATNumber>

                                               <fu:InvoiceAmount>66.71</fu:InvoiceAmount>

                                               <fu:PaymentAmount>66.71</fu:PaymentAmount>

                                               <fu:TaxesPerSeller>

                                                           <fu:VAT>

                                                                       <fu:TaxRate>22.00</fu:TaxRate>

                                                                       <fu:TaxableAmount>23.14</fu:TaxableAmount>

                                                                       <fu:TaxAmount>5.09</fu:TaxAmount>

                                                           </fu:VAT>

                                                           <fu:VAT>

                                                                       <fu:TaxRate>9.50</fu:TaxRate>

                                                                       <fu:TaxableAmount>35.14</fu:TaxableAmount>

                                                                       <fu:TaxAmount>3.34</fu:TaxAmount>

                                                           </fu:VAT>

                                               </fu:TaxesPerSeller>

                                               <fu:OperatorTaxNumber>12345678</fu:OperatorTaxNumber>

                                               <fu:ProtectedID>3c1ee69dfda7a90cd5e2a6f4359c2d4f</fu:ProtectedID>

                                               <fu:ReferenceInvoice>

                                                           <fu:ReferenceInvoiceIdentifier>

                                                                       <fu:BusinessPremiseID>TRGOVINA1</fu:BusinessPremiseID>

                                                                       <fu:ElectronicDeviceID>BLAG2</fu:ElectronicDeviceID>

                                                                       <fu:InvoiceNumber>145</fu:InvoiceNumber>

                                                           </fu:ReferenceInvoiceIdentifier>

                                                           <fu:ReferenceInvoiceIssueDateTime>2016-01-02T08:16:11</fu:ReferenceInvoiceIssueDateTime>

                                               </fu:ReferenceInvoice>

                                               <fu:SpecialNotes>CHSEQ#1DT2016-01-02T08:18:24;</fu:SpecialNotes>

                                   </fu:Invoice>

</fu:InvoiceRequest>

Opomba: V konkretnem primeru sta vrednosti ZOI na obeh računih enaki, ker so podatki iz katerih se izračunava ZOI na dopolnjenem računu enaki kot na prvotnem računu.

 

Vir: FURS, 13. 10. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.