c S
Prenos pristojnosti v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja 12.10.2020 FURS sporoča, da so se nanj prenesle pristojnosti v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja iz 256. člena Zakona o davčnem postopku.

Na Finančno upravo Republike Slovenije se je s 1. 7. 2020, prenesla pristojnost za opravljanje nalog v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja iz 256. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki se vodijo na podlagi zahteve davčnega zavezanca v zvezi s Konvencijo o odpravi dvojnega obdavčenja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij s protokolom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/07) in mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenja, ki obvezuje Republiko Slovenijo, kadar se zahteva nanaša na njene določbe, ki določajo pripis dobička stalni poslovni enoti podjetja države pogodbenice ter ugotavljanje in prilagoditev dobička med povezanimi podjetji držav pogodbenic (vključno z upoštevanjem transfernih cen).

Zahtevo za začetek postopka skupnega dogovarjanja, ki se nanaša na ugotavljanje in prilagoditev dobička med povezanimi podjetji držav pogodbenic (vključno z upoštevanjem transfernih cen) in pripis dobička stalni poslovni enoti podjetja, davčni zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri Finančni upravi Republike Slovenije, Generalnem finančnem uradu, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.


Vir: FURS, 12. 10. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.