c S

Novi programi financiranja SID Banke

08.10.2020 SID Banka je pripravila nove programe financiranja in prenovila nekatere obstoječe. Najnovejši produkt je Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3), ki je namenjen izvedbam raziskovalno-razvojnih ali naložbenih projektov, ob izpolnjevanju določenih zahtev.

Zahteve so naslednje:

  • cilj projekta je nov ali bistveno izboljšan proizvod, proces ali storitev (nov za kreditojemalca, ni pa nujno nov na trgu);
  • projekt se izvede na območju Republike Slovenije;
  • projekt se izvede najkasneje v 4-ih letih in;
  • je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi.

Višina kredita lahko znaša med 100.000 EUR in 15.000.000 EUR, pri čemer je možen moratorij na odplačilo glavnice od dveh let pa do polovice ročnosti kredita. Ker je omenjeno financiranje možno pridobiti po enem izmed treh tipov državne pomoči - začasni okvir, pomoč ''de minimis'' in GBER, se razlikujejo tudi preostali pogoji za pridobitev oziroma koriščenje kredita. Možne ročnosti kredita so od 6 let do 8 let oziroma do 12 let. Ostale pogoje, ki so odvisni od izbrane državne pomoči, pa si lahko ogledate tukaj.

SID banka je dopolnila tudi ponudbo obstoječih programov z izvedbo, ki omogoča državno pomoč po ti. začasnem okvirju. Omenjeno je na voljo pri programih Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV – ZO) in Financiranje poslovanja MSP (MSP 9 – ZO), rok za sklenitev pogodb pa je do 31.12.2020. Financiranje v sklopu začasnega okvirja pomeni, da kredit skupaj z drugimi državnimi pomočmi ne sme preseči 2-kratnika letne mase plač ali 25% skupnega prometa kreditojemalca v letu 2019. V nasprotnem primeru kredit skupaj z drugimi državnimi pomočmi ne sme preseči 800.000 €.

Več podatkov o omenjenih programih financiranja in ostalih njihovih produktih najdete na spletni strani SID Banke.


Vir: ATI, 5. 10. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.