c S

Nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

01.10.2020 Ministrstvo za finance je objavilo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih osem mesecev letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 5,8 milijarde evrov, odhodki pa 8,1 milijarde evrov. Državni proračun je v prvih osmih mesecih tako izkazal primanjkljaj v višini skoraj 2,3 milijarde evrov.

Poleg rasti odhodkov, zlasti sredstev za zaposlene, subvencij, transferov posameznikom in gospodinjstvom in drugih tekočih domačih transferov, je na tolikšen primanjkljaj vplival tudi padec prihodkov, predvsem zaradi hitrega izpada davčnih prihodkov, kot posledice omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

V Pregledu javnofinančnih gibanj vsak mesec objavljamo podrobne podatke o realizaciji državnega proračuna na mesečni ravni, od začetka letošnjega leta pa lahko podatke o državnem proračunu spremljate tudi na spletni strani proracun.gov.si, kjer je objavljen interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov državnega proračuna, ki se vsakodnevno osvežuje. 

V Pregledu javnofinančnih gibanj pa so poleg podatkov o državnem proračunu objavljeni tudi podatki o mesečni realizaciji ostalih blagajn javnega financiranja: Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračunov občin. 

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v osmih mesecih zabeležila približno 12 milijard evrov prihodkov in 14,3 milijarde evrov odhodkov.

Več iz Pregleda javnofinančnih gibanj

- Pregled javnofinančnih gibanj, september 2020
- Državni proračun 1992–2020


Vir: Ministrstvo za finance, 30. 9. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.