c S
Obrazec DMV-N: Dodatna polja 10.08.2020 Finančna uprava obvešča, da je prišlo do spremembe na obrazcu DMV-N, ki so mu dodana in spremenjena polja vnosa.

eDavki

Na obrazcu DMV-N so dodana naslednja polja:

•    Datum pridobitve (nakupa)
•    Vozilo se nahaja (lokacija – naslov)
•    Plačilo vozila (kako in komu)
•    Prevzem vozila (kje in kdo)
•    Namen pridobitve

Polje Vrsta pogona (goriva) se je preimenovalo v Vrsta goriva, ki se uporablja za pogon.
Dodatna pojasnila za posamezno polje so navedena v kontekstni pomoči (klik na vprašaj v sivo obarvani vrstici).


Vir; FURS: 7. 8. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.