c S

Pojasnilo FURS: Stopnje DDV – sprememba dokumenta

05.08.2020

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Stopnje DDV, ki podrobneje obravnava davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

4. 8. 2020

sprememba dokumenta.

Povezava do dokumenta: Stopnje DDV,
 januar 2020


Podrobneje iz dokumenta:

DDV se obračunava in plačuje po splošni, 22 % stopnji od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1 obračunava in plačuje DDV po nižji, 9,5 % stopnji od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV.

 

Pri izračunu zneska DDV, ki je vsebovan v plačilu, se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se izračuna na naslednji način:

                                                              Stopnja DDV X 100
preračunana davčna stopnja = ------------------------------------------------                                                                                                              100 + stopnja DDV

Preračunana stopnja 22 % znaša 18,0328 %, preračunana stopnja 9,5 % znaša 8,6758 %, preračunana stopnja 5 % znaša 4.7619 %.

V nadaljevanju so pojasnjene posamezne točke Priloge I in Priloge IV, ki določata, za katere dobave blaga in storitve se uporabi nižja stopnja oz. posebna nižja stopnja DDV ter členi pravilnika, ki dodatno pojasnjujejo navedene točke Priloge I in Priloge IV.Vir: FURS, 4. 8. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.