c S
Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje 30.07.2020 Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih.

Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač.

Nadomestilo plače, zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

Vir: FURS, 29.7.2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.