c S
Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 22.07.2020 Urad bo pričel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Posredni nadzor bo potekal na način, da bo določenemu številu zavezancev iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma posredovan v izpolnitev Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.


Vir: UPPD, 22. 7. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.