c S

BS: Finančni računi Slovenije, julij 2020

17.07.2020 Posojila bank so konec prvega četrtletja 2020 znašala 24,8 mrd EUR, največ gospodinjstvom (44%) in nefinančnim družbam (39%). Posojila predstavljajo 58 % vseh naložb bank. V zadnjem letu so se posojila povečala za 1,1 mrd EUR, od tega gospodinjstvom za 455 mio EUR in nefinančnim družbam za 375 mio EUR.

Brošura: Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, julij 2020


Vir: Banka Slovenije, 16. 7. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.