c S
Pojasnilo FURS: Davek na finančne storitve – sprememba dokumenta 30.06.2020 Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta Davek na finančne storitve.

DAVEK NA FINANČNE STORITVE

26. 6. 2020

sprememba dokumenta.

V dokumentu so dodane spremembe pri vprašanju:

Vprašanje 2.14: Ali je z DFS obdavčena provizija, ki jo prejme trgovec za trženje zavarovalnega produkta zavarovalnice “podaljšana garancija”? (14. 1. 2020)

Odgovor:

Storitev posredovanja oziroma distribucije zavarovalnega produkta »podaljšana garancija«, ki jo opravi trgovec elektronskih naprav in ki ne predstavlja storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov, je obdavčena z DDV. Plačilo, ki ga trgovec prejme od zavarovalnice za te opravljene storitve, ni predmet obdavčitve z DFS.

Podrobneje

V primeru, ko trgovec elektronskih naprav pri prodaji svojih produktov trži tudi produkt zavarovalnice »podaljšana garancija« in je med zavarovalnico in trgovcem sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje elektronskih naprav, h kateri lahko pristopijo kupci, ki se odločijo za podaljšano garancijo, trgovec ne opravlja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Trgovec plača zavarovalnici zavarovalno premijo, zavarovalnica pa trgovcu plača pogodbeno dogovorjeno provizijo od količine pobrane zavarovalne premije oziroma števila zavarovanih naprav po sklenjeni zavarovalni polici. Storitve trgovca ne vsebujejo bistvenih vidikov funkcije zavarovalnega posredništva, kot sta iskanje naročnikov in povezovanje teh z zavarovalcem, prav tako pa tudi ne predstavljajo izvajanja aktivnosti za pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe. Provizija, ki jo trgovec zaračuna zavarovalnici za storitve posredovanja zavarovanja oziroma trženja zavarovalnih produktov od količine pobrane zavarovalne premije oziroma števila zavarovanih naprav po sklenjeni zavarovalni polici, ne predstavlja plačila za storitve, ki so oproščene plačila DDV po 1. točki 44. člena ZDDV-1. Storitve trženja zavarovalnega produkta so tako obdavčene z DDV in niso predmet obdavčitve z DFS.


Povezava do dokumenta:
Davek na finančne storitve, junij 2020Vir: FURS, 26. 6. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.