c S
Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f 09.06.2020 Finančna uprava RS obvešča, da je spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f.

REK

Spremenjeno poročanje v polju B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila na obrazcu REK-1 in REK-1f
 
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu od 1. 7. 2020 dalje določa spremembe pri poročanju bonitet, in sicer se v polje B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše:
- vrednosti bonitete,
- VIN številka osebnega vozila,
- nabavna vrednost ob pridobitvi in
- leto uporabe vozila.

Poleg tega se označi ali: 
- delodajalec delojemalcu zagotavlja gorivo v obliki podatka DA/NE,
- delojemalec mesečno prevozi v privatne namene manj kot 500 kilometrov v obliki DA/NE, ter
- gre za uporabo vozila na električni pogon v obliki DA/NE.

Podatki se poročajo ločeno za vsako vozilo, ki je v posameznem mesecu zagotovljeno delojemalcu.
 
Spremenjeno poročanje se uporablja od 1.7.2020 dalje, glede na datum izplačila dohodka (polje 012).

Spremenjeno poročanje podatkov o uporabi službenega vozila v privatne namene na davčno obravnavo nudenja te bonitete nima vpliva.
 
XML shema iREK je objavljena na naslednji povezavi:
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/pages/technicals/formsxml.aspx


Vir: FURS, 9. 6. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.