c S
Pregled INTERVENTNE zakonodaje 12.09.2022 PREGLED PREDPISOV vezanih na omejevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji in obrazložitve določb interventnih zakonov na portalu FinD-INFO!

INTERVENTNI UKREPI

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb; gov.si

- Tabela vseh kriznih ukrepov, ki predstavljajo državno pomoč, Ministrstvo za finance, 11. 12. 2020

- Prehajanje meja (epidemiološko stanje v državah ali administrativnih enotah), MNZ


PREDLOGI INTERVENTNIH ZAKONOV

/

PREGLED VELJAVNIH PREDPISOV vezanih na omejevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji

- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) oziroma PKP10 - veljavnost od 30. 12. 2021
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) oziroma PKP9 - veljavnost od 4. 7. 2021
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ)
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) oziroma PKP8 - veljavnost od 5. 2. 2021
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma PKP7 - veljavnost od: 31. 12. 2020
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) oziroma PKP6 - veljavnost od 28. 11. 2020
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma PKP5 - veljavnost 24. 10. 2020
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) oziroma PKP4 - veljavnost, 11. 7. 2020
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) oziroma PKP3 – veljavnost od 31. 5. 2020
- Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – veljavnost od 31. 5. 2020
- Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) – veljavnost od 31. 5. 2020
- Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - veljavnost od: 1. 6. 2020
- Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - veljavnost od: 15. 5. 2020
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) oziroma PKP2; veljavnost od: 1.5.2020
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) oziroma PKP1; veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
- Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ); veljavnost od: 1.5.2020 - sprememba
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP);  veljavnost od 1.5. 2020 - sprememba
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP); veljavnost od 29. 3. 2020
- Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK); veljavnost od 29. 3. 2020
- Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP); veljavnost od 29. 3. 2020
- Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ); veljavnost od: 29.3.2020 do 31.5.2020

- Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 - veljavnost od: 25.6.2020


Pripravili smo podrobne obrazložitve vseh interventnih zakonov po posameznih členih, ki so del NOVE ZBIRKE na portalu:

Obrazložitve 10. protikorona paketa (PKP10)

- Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) - obrazložitve po členih

Obrazložitve Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) - obrazložitve po členih

Obrazložitve 9. protikorona paketa (PKP9)

- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) - obrazložitve po členih

Obrazložitve 8. protikorona paketa (PKP8)

- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) - obrazložitve po členih

Obrazložitve 7. protikorona paketa (PKP7)

- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) - obrazložitve po členih

Obrazložitve 6. protikorona paketa (PKP6)

- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) - obrazložitve po členih

Obrazložitve 5. protikorona paketa (PKP5)

- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) - obrazložitve po členih

Obrazložitve 4. protikorona paketa (PKP4)

- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) -obrazložitve po členih

Obrazložitve 3. protikorona paketa (PKP3)

- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – obrazložitve po členih
- Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – obrazložitve po členih
- Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) – obrazložitve po členih

Obrazložitve 2. protikoronskega paketa (PKP2)

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – obrazložitve po členih
- Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) – obrazložitve po členih
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) – obrazložitve po členih

Obrazložitve 1. protikoronskega paketa (PKP1)

- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – obrazložitve po členih
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) – obrazložitve po členih
- Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)  – obrazložitve po členih
- Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) – obrazložitve po členih
- Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) – obrazložitve po členih
- Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) – obrazložitve po členihUredništvo Lexpera d.o.o.

_____________________

Lexpera d.o.o.

Tivolska 50, SI-1000 Ljubljana


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.