c S
SURS: Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2019 40,3-odstotna 22.05.2020 Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2019 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,3 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 59,7 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2019 je bila za 0,5 odstotne točke višja kot v letu 2018.

Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost 90,7-odstotna

Davčna obremenitev za samsko osebo je v letu 2019 znašala 90,7 % dodatne bruto plače v zaposlitvi; to pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 9,3 % bruto plače, kar imenujemo 'past brezposelnosti'. Kazalnik 'past brezposelnosti' prikazuje razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost; ta razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi glede na dohodke in višje pripadajoče socialne transferje med brezposelnostjo. Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo se je glede na leto 2018 zvišala za 0,2 odstotne točke.


Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto za par z dvema otrokoma višja kot v prejšnjem letu

Davčna obremenitev plače za samsko osebo je v letu 2019 znašala 50,8 % dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 100,0 %, kar imenujemo 'past nizkih plač'. Kazalnik 'past nizkih plač' prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 % na 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje. Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je glede na leto 2018 za samsko osebo zvišala za 0,5 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa za 0,1 odstotne točke.METODOLOŠKO OPOZORILO

Povprečna zaposlena oseba je definirana kot zaposlena oseba, ki prejema povprečno plačo
v industriji in storitvah (področja dejavnosti od B do N po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008).
Podrobnejša metodološka pojasnila so na spletnem naslovu http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8265.Vir: SURS; 21. 5. 2020