c S
Sprememba Odloka glede mejnih prehodov in kontrolnih točk 18.05.2020 Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na podlagi odloka bo odpiranje mej potekalo postopoma, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Vlada bo s sklepom določila in spreminja seznam držav, na podlagi NIJZ ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in Ministrstva za zunanje zadeve. 

Poleg tega določa izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za obdobje 14 dni. Gre za osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, ali potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Odlok začne veljati, 17. maja 2020, ob 22. uri.


Vir: FinD-INFO