c S
Napake na REK-1 obrazcih na obračunu davčnega odtegljaja v delu, ki se nanaša na oblikovanje pokojninske osnove za obdobje izplačil MAREC 2020 15.05.2020 ZPIZ je pri pregledu prejetih REK-1 obrazcev na obračunu davčnega odtegljaja v delu, ki se nanaša na oblikovanje pokojninske osnove za obdobje marec 2020, zaznal večje število napak pri navajanju obdobij v M rubrikah (polje obdobje od, obdobje do).

Zato naprošajo, da se pri izpolnjevanju oziroma oddajanju popravkov REK-1 obrazcev za mesec marec 2020, kakor tudi pri izpolnjevanju oziroma oddajanju REK-1 obrazcev za obdobje april in maj 2020, upoštevajo navodila oziroma pojasnila, glede izpolnjevanja M rubrik, ki jih je na svoji spletni strani objavila Finančna uprava RS: (Navodila oziroma pojasnila glede M rubrik)


Vir: ZPIZ, 14. 5. 2020