c S
Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja 18.05.2020 Vlada RS je dne 14. maja 2020 je z Odlokom o preklicu epidemije preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020.

Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.

Trenutna epidemiološka situacija sicer omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ne pa še njihove odprave v celoti. Kot izhaja iz 4. člena Odloka o preklicu epidemije, ta začne veljati 15. maja 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 20. členu določa, da ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, če ta zakon ne določa drugače; če epidemija do 15. maja 2020 ni preklicana, pa se roki izteka ukrepov, ki so določeni do 31. maja 2020, podaljšajo za 30 dni.

Glede na to, da je bil 14. maja 2020 sprejet Odlok o preklicu epidemije, se skladno z določbo 20. člena ZIUZEOP veljavnost sprejetih ukrepov izteče z 31. majem 2020. S področja pravosodja to pomeni predvsem, da bo s tem dnem prenehal veljati tudi ukrep iz 93. člena tega zakona, ki določa odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi. To pomeni, da se bodo od 1. junija 2020 dalje nadaljevale vse izvršbe in posledično opravljala vsa izvršilna dejanja. Ostali ukrepi, ki so usmerjeni predvsem na področje postopkov zaradi insolventnosti, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje po prenehanju ukrepov, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.


Vir: MP, 15. 5. 2020