c S
Rok za vložitev vloge na ZRSZ za karanteno 15.05.2020 Povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene ureja ZIUPPP. Vlogo je potrebno vložiti na ZRSZ. Kakšen pa je rok?

Na ZRSZ pojasnjujejo, da delodajalci lahko vlogo vložijo v 8 dneh od ustne seznanitve delavca o odrejeni karanteni / pričetku karantene. Delodajalec v tem primeru naknadno vlogo dopolni z dokazilom - odločbo MZ.
 
ZRSZ šteje, da je vloga pravočasno oddana tudi, če je vložena v 8 dneh po prejemu odločbe MZ (odločbe osebe prejmejo z zamikom) oz. ko je s prejemom odločbe seznanjen delodajalec (delodajalec o tem poda izjavo).


Vir: OZS, 15. 5. 2020