c S
Program finančnih spodbud 11.05.2020 Na MGRT so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu so storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljajo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije.

S planom objave v maju in juniju 2020 pripravljajo nove nepovratne COVID -19 ukrepe, s katerim bodo financirali obratni kapital, spodbujali nove ali izboljšane razvojne projekte in proizvodne ter storitvene kapacitete z namenom ponovnega zagona in razvoja podjetja, ki je bilo prizadeto zaradi epidemije.

Planirani novi likvidnostni COVID-19 ukrepi v predvideni vrednosti 33,8 mio EUR nepovratnih sredstev so namenjeni MSPjem:

  • Povračilo stroškov za zaščitno opremo – 10 mio EUR (bo objavljen že v tem mesecu)
  • Povračilo stroškov za področje internacionalizacije – 0,8 mio EUR
  • Spodbude za zagon razvojnih projektov – 5 mio EUR
  • Likvidnost na področju turizma in gostinstva – 13 mio EUR
  • Proizvodnja na problemskih območjih – 3 mio EUR.

Nova posojila iz naslova evropskih sredstev (predvsem mikrokredite) v višini najmanj 80 mio EUR, bodo skupaj s SID banko na trg plasirali predvidoma letos poleti.

Dodatno si prizadevajo zagotoviti vse potrebne dodatne finančne vire (nacionalne in evropske), ki jim bodo omogočali izvedbo celotnega paketa finančnih spodbud za gospodarstvo, tako na področju povratnih, kot tudi nepovratnih spodbud.

S pogledom, usmerjenim naprej si prizadevajo zagotoviti še dodatna sredstva, med drugim tudi za področje digitalizacije. Digitalne vsebine kot so: elektronsko poslovanje, digitalni vavčerji (izdelava digitalne strategije, digitalni marketing, kibernetska varnost in dvig digitalnih kompetenc), ter digitalne vsebine usmerjene turistične produkte

Potencialne prijavitelje vabijo k ogledu obstoječih produktov:

Slovenski podjetniški sklad je ponovno aktiviral dva vavčerja in sicer Vavčer za digitalni marketing https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=85 in Vavčer za pripravo digitalne strategije https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86.

Slovenski podjetniški sklad nudi mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99 v vrednosti 10 mio EUR.

Slovenski podjetniški sklad nudi garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjeno MSP https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106 v vrednosti 80 mio EUR.

 SID banka nudi COVID-u prilagojen posojilni sklad za turizem, ki smo ga razširili tudi z nudenjem posojil za obratna sredstva (poleg investicij) ter razširili krog upravičencev v turizmu in gostinstvu, za kar je na voljo 160 mio EUR https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1Vir: MGRT, 7. 5. 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.